1. Isikuandmete töötlemine

Mõisted Isikuandmete töötleja – on isik, kes tegeleb kodulehe kaudu sisestatud infoga selle töötlemise ja vajadusel säilitamisega. Vastutav töötleja – on Laeks OÜ (edaspidi Meie), registrikoodiga 12753928 ja aadressiga Riia 17-48, Tartu, Tartumaa, Eesti 51010. Isikuandmed – on kõik andmed mida kasutaja sisestab kodulehe kaudu, olgu need siis otsingusõnad, kommentaarid, tagasiside- või kontaktivormid, või mõned muud andmeid edastavad rakendused lehel. Isikuandmete töötlemine – on kasutaja poolt sisestatud andmete põhjal tehtav toiming. Näiteks päringuvormi andmete põhjal kasutaja sisestatud info töötlemine. Kasutaja – on füüsiline isik, kes on kodulehte külastades sisestanud isikuandmeid. Kasutaja nõusolek Kui kasutaja veebilehte külastab, küsitakse temalt nõusolekut tema andmete töötlemiseks. Kasutajalt küsitakse andmete töötlemise nõusolekut ka isikuandmete sisestamisel erinevatesse päringuvormidesse. Andmete töötlemise nõusoleku võib kasutaja alati tagasi võtta, andes sellest teada emaili teel. Milleks andmeid töödeldakse Andmeid töödeldakse kasutajate sisestatud soovide täitmisteks, olgu need siis seotud teenuste, kaupade või muude teemadega. Andmete kaitse Isikuandmete töötleja tagab kasutaja isikuandmete kaitse. Samamoodi välistatakse andmete ebaseaduslik töötlemine. Andmeid saab töödelda vaid vastutava töötleja poolt volitatud isikuandmete töötleja. Kasutaja õigused Kasutajal on õigus tutvuda andmetega mida vastutav töötleja kasutaja kohta omab. Kasutaja võib igal ajal teha vastutavale töötlejale päringu isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas taotleda andmete töötlemise lõpetamist ja/või hävitamist. Kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötleja on kasutaja isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda isikuandmete töötleja poole emaili teel.

2. Küpsiste kasutamine

Küpsised, inglise keeles Cookies (täpsemat infot leiab Wikipediast), on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse Meie veebilehte külastades brauseri poolt Teie seadmesse, eesmärgiga Teie kasutajakogemust Meie veebilehel parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist. Küpsised on olulised meie veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel, meie veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning Teile parema teenuse pakkumiseks. Kasutades Meie kodulehte, küsitakse küpsiste kasutamisega nõustumist. Kui Te jätkate Meie veebilehel, siis eeldame, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega. Teil on alati võimalus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, muutes oma veebibrauseri vastavat sätet. Konkreetne säte sõltub brauserist. Palume teil seejuures meeles pidada, et küpsistest keeldumine võib mõjutada meie veebisaidi funktsionaalsust ja teenuseid.

Meie veebilehel kasutatakse järgnevat tüüpi küpsiseid:

  • seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.

  • püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.

  • kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, infot nende küpsiste haldamise kohta leiad kolmanda osapoole kodulehelt. Kolmanda osapooltena on Meie veebilehel kasutusel Google Analytics (info kasutatavate küpsiste kohta) ja Google reCAPTCHA.